Wanneer je door de Amsterdamse straten loopt ruik je het meteen: de geur van cannabis. Het is iets wat Amsterdam als stad al jarenlang tekent. Wanneer iemand het over wiet heeft denkt men gelijk aan Amsterdam. Men komt dan ook van ver om deze coffeeshop cultuur eens in levende lijve mee te maken.

Maar wat houdt de coffeeshop cultuur nu eigenlijk in? En waarom zijn zoveel Amsterdammers juist nu van mening dat we hier zuinig op moeten zijn? Wij duiken erin.

Wat bedoelen we met coffeeshop cultuur?

Met de coffeeshop cultuur wordt de sfeer en het doen en laten van bezoekers in de coffeeshops bedoeld. Een coffeeshop is een plek waar mensen wiet kopen, elkaar ontmoeten, een praatje maken, en vriendschappen sluiten. Allemaal onder het genot van een jointje. 

De coffeeshops van Amsterdam zorgen voor leven in de stad en zijn voor veel mensen onderdeel van hun sociale leven. Vaste klanten kennen de medewerkers van hun favoriete coffeeshop in Amsterdam goed, praten met andere bezoekers en leren nieuwe bezoekers kennen, zoals toeristen.

Het toeristen verbod: een aanval op de coffeeshop cultuur

Recent liet de burgemeester van Amsterdam blijken dat zij overwegen een toeristen verbod in te voeren voor de coffeeshops. Dat houdt in dat toeristen niet langer toegang krijgen tot de coffeeshops in Amsterdam. Dit zou de overlast in het centrum verminderen.

De regeling kreeg veel weerstand van coffeeshop liefhebbers, maar ook van mensen die geen cannabis gebruiken. Door de toeristen toegang tot coffeeshops te verbieden wordt de coffeeshop cultuur aangetast, vinden zij. 

Publieke opinie tegen toeristen verbod

Veel cannabis gebruikers zijn tegen het verbod op toeristen in coffeeshops. Hoewel er begrip is voor de achterliggende redenen voor het verbod, zoals het verminderen van overlast, klopt dit volgens vele coffeeshop liefhebbers niet met de werkelijkheid. En wel om de volgende redenen:

Het is hypocriet

Tegenstanders van de nieuwe regeling vinden dat de overheid hypocriet handelt. De overheid besloot immers zelf te bezuinigen op bepaalde sectoren. Dit zorgt er nu voor dat de aantal ‘rotte appels’ die zich niet kunnen gedragen na het bezoek aan een coffeeshop, niet kunnen worden gehandhaafd. In de hoop dit op een andere manier op te lossen criminaliseert de overheid nu de coffeeshop cultuur, en voert de burgemeester campagne voor het verbieden van toeristen in coffeeshops.

Weigeren van toeristen is discriminatie

Daarnaast draagt men aan dat het verbieden van toeristen discriminatie is. Ze worden immers anders behandeld op basis van hun afkomst. Er wordt gegeneraliseerd op basis van een aantal gevallen waarbij toeristen voor overlast hebben gezorgd in onze hoofdstad. Wanneer men bij andere criminele activiteiten zou generaliseren op afkomst, zou dit voor veel ophef zorgen.

Deze regeling mag niet doorgezet worden, vinden veel inwoners van de hoofdstad, zeker niet in een liberale stad als Amsterdam.

Alcohol is de echte boosdoener

Cannabis gebruikers kunnen zich niet vinden in de uitspraak van de burgemeester. Volgens hen is cannabis niet de boosdoener die tot overlast leidt, maar juist alcohol. Alcohol leidt ieder jaar weer tot vandalisme, asociaal gedrag, en criminaliteit.

Toeristen krijgen echter geen verbod voor het betreden van de kroegen en discotheken. Dit zou wellicht economisch gezien te veel invloed hebben op de hoofdstad. 

Cannabis blijft beschikbaar

Het laatste punt dat tegenstanders van de regeling beschrijven heeft betrekking op de beschikbaarheid van cannabis. Al zou cannabis voor enige overlast zorgen, zou het verbieden van toegang tot coffeeshops het probleem niet verhelpen. Cannabis is overal in de hoofdstad te verkrijgen, dus ook op straat. En het straatdealen om cannabis aan toeristen te verkopen zal alleen maar toenemen wanneer toeristen geen toegang meer krijgen tot de legale wijze van drugs aanschaffen: de coffeeshop.

De overheid verliest zo de grip op de cannabis verkoop aan toeristen. En met een tekort aan handhaving, is de verwachting dat dit niet gecontroleerd kan worden.

Toeristenverbod coffeeshops Amsterdam

Hoe belangrijk is de coffeeshop cultuur voor jou?

Velen komen ieder jaar naar Amsterdam om het dagelijks leven van deze liberale stad eens mee te maken. Moeten wij als Amsterdammers hen dan zo’n groot onderdeel van onze cultuur ontzeggen? Als je het ons vraagt moet de coffeeshop cultuur worden gekoesterd.

Koester de Amsterdamse coffeeshop cultuur samen met ons bij The Border: de coffeeshop naast het Amsterdamse Bos.