Het zal je vast al opgevallen zijn dat er in het centrum van Amsterdam ontzettend veel coffeeshops zijn. Maar hoeveel coffeeshops in Amsterdam zijn er nou precies? Op dit moment telt Amsterdam 164 coffeeshops. Als je je bedenkt dat er in heel Nederland 355 coffeeshops zijn, dan kun je wel zeggen dat dit er erg veel zijn. Amsterdam voorziet in een aanzienlijk deel van de vraag voor Nederlandse inwoners en buitenlandse toeristen. Maar wat zijn de vooruitzichten voor het aantal coffeeshops in Amsterdam voor de aankomende jaren? Hoeveel mensen zullen er wiet kopen in Amsterdam? We vertellen je hierna graag meer over de verwachtingen.

Hoeveel coffeeshops in Amsterdam zijn er verdwenen?

In Amsterdam is het aantal coffeeshops door de jaren heen aanzienlijk geslonken. In 1993 telde Amsterdam nog meer dan 400 coffeeshops. In 2000 liep dit terug naar 283 shops. In 2011 waren er nog maar 222 coffeeshop in Amsterdam en momenteel tellen we nog slechts 164 coffeeshops. Hoe kan het dat er zoveel coffeeshops verdwenen zijn?

Gedoogcriteria voor coffeeshops

Het aantal coffeeshops in Amsterdam is door de jaren heen sterk bepaald door de geldende gedoogcriteria voor coffeeshops. Begin jaren negentig van de vorige eeuw is er gekozen voor een landelijke invoering van de gedoogcriteria voor coffeeshops. Voldoet een coffeeshophouder aan deze criteria, dan zal het Openbaar Ministerie niet vervolgen. Alle coffeeshops moeten hieraan dus voldoen om geopend te kunnen blijven.

Om geopend te kunnen blijven moeten alle coffeeshops aan de geldende gedoogcriteria voldoen. De criteria waaraan een coffeeshop moet voldoen zijn:

  • De coffeeshop mag geen reclame maken voor zijn of haar coffeeshop anders dan een bescheiden aanduiding op de voorgevel;
  • Er mogen in de coffeeshop geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden; 
  • De coffeeshop mag geen overlast veroorzaken, zoals parkeeroverlast rond de coffeeshop, geluidshinder en/of rondhangende klanten voor de coffeeshop zelf;
  • Er mag geen softdrugs verkocht worden aan jeugdigen tot 18 jaar. Ook mogen zijn de coffeeshop niet betreden; 
  • Per transactie mag er alleen voor eigen gebruik (5 gram) verkocht worden.
  • De coffeeshop mag slechts een geringe handelsvoorraad (niet meer dan 500 gram) voorhanden hebben;
  • De coffeeshop moet een alcoholvrije horecagelegenheid zijn;
  • Sinds 1 januari 2013 mogen coffeeshops alleen nog ingezetenen van Nederland toegang tot de coffeeshop verschaffen en uitsluitend aan ingezetenen softdrugs verkopen. Deze criteria wordt momenteel echter niet gehandhaafd zodat coffeeshops in Amsterdam nog steeds wiet kunnen blijven verkopen aan buitenlands toeristen.

Naast deze criteria die voor alle coffeeshops in Nederland gelden, kunnen gemeenten voor de lokale coffeeshops aanvullende criteria voor het coffeeshopbeleid vaststellen.

Verscherpte aanpak sinds 2012

Van de mogelijkheid om aanvullende criteria op te stellen voor het coffeeshopbeleid heeft de gemeente Amsterdam gebruik gemaakt. Het doel was het woon- en leefklimaat in het centrum te verbeteren. Medio 2012 heeft Amsterdam het toezicht op het levensgedrag (en de bedrijfsvoering) van coffeeshophouders verscherpt. Dit leidde ertoe dat er geen ruimte meer is voor coffeeshophouders om zich bezig te houden met de aanvoer, opslag, transport en/of teelt van softdrugs. Ook mogen coffeeshophouders en personeelsleden niet eerder vervolgd zijn voor delicten die in de Opiumwet staan. 

Daarnaast werden op diverse locaties blowverboden ingevoerd, werden coffeeshops in het Wallengebied gesloten en werd er een afstandscriterium tussen coffeeshops en scholen voor VO en MBO ingevoerd. Het gevolg van al deze maatregelen is geweest dat een groot aantal coffeeshops gesloten werden. Het aantal coffeeshops in de hoofdstad nam dus af zonder dat er elders in het land nieuwe coffeeshops bijkwamen. Ook mochten coffeeshops hun vloeroppervlakte niet verder uitbreiden. 

Dat betekent dat, terwijl de vraag naar cannabis toeneemt, minder coffeeshops aan diezelfde vraag kan voldoen. In sommige buurten heeft dat ertoe geleid dat de verkoop van cannabis zich op de straat is gaan afspelen. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat er voldoende coffeeshops in Amsterdam en omstreken zijn om aan de vraag naar goede kwaliteit wiet te kunnen voldoen. Maar hoeveel coffeeshops heeft Amsterdam dan nodig?

Hoeveel coffeeshops in Amsterdam zijn er nodig?

We zagen het al: de meeste coffeeshops kun je vinden in Amsterdam. De gemeente Amsterdam is daarmee de gemeente met het laagste aantal inwoners per coffeeshop. De coffeeshopdichtheid is in onze gemeente één coffeeshop per 5.259 inwoners. Vergeleken met een gemeente als Zoetermeer kan gezegd worden dat Amsterdam een hele hoge coffeeshopdichtheid heeft. In Zoetermeer hebben ze namelijk één coffeeshop per 125.265 inwoners. Maar zijn dat voldoende coffeeshops om in de vraag van alle inwoners en de jaarlijkse buitenlands toeristen te kunnen voorzien?

Het aantal lokale cannabisgebruikers

Er is onderzoek gedaan naar het aantal personen uit Amsterdam en de omliggende gemeenten die cannabis gebruiken. Ook is gekeken met welke frequentie zij hun wiet in coffeeshops in Amsterdam kopen. Door dit te onderzoeken kun je een inschatting maken van het aantal bezoeken aan Amsterdamse coffeeshops per jaar. Het gaat dan om ingezetene van Nederland. Maar Amsterdam trekt jaarlijks ook vele buitenlandse toeristen, die regelmatig een bezoek aan één van de bekende coffeeshops brengen. Om een volledig beeld te hebben van het aantal coffeeshops dat Amsterdam nodig heeft, moeten de buitenlandse toeristen meegeteld worden.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de gemeente Amsterdam zo’n 73.000 actuele gebruikers van cannabis telt. Maar omdat de Amsterdamse coffeeshops ook bezocht worden door gebruikers die net iets verder dan de stadsgrenzen wonen, nemen we ook de 22.650 actuele gebruikers van cannabis uit aangrenzende gemeenten in aanmerking. Neem je daar de omliggende dorpen dan ook weer bij (de overige gemeenten in de Metropool regio Amsterdam) dan komen daar nog 40.950 actuele cannabisgebruikers bij. Al deze gebruikers kunnen namelijk potentieel een bezoek kunnen brengen aan een coffeeshop in Amsterdam.

Zo vaak gaan we naar een coffeeshop

Maar niet alle cannabisgebruikers gaan natuurlijk naar een buurt coffeeshop. Bekend is dat een deel van de gebruikers in de eigen behoefte voorziet. Dit doen zij door zelf cannabis te kweken. Uit onderzoek blijkt dat 11% zelf cannabis kweekt en daarmee  dus in de eigen behoefte voorziet. Gebruikers die volledig in hun eigen behoefte voorzien zullen minder geneigd zijn om naar een coffeeshop te gaan. Ook niet voor het kopen van goede cannabis.

Voor de Metropoolregio Amsterdam komen we op 114.680 actuele gebruikers van 18 jaar of ouder die hun cannabis in een coffeeshop kopen. Daarnaast zijn er 6.960 jongeren van 12 tot en 17 jaar die wel cannabis gebruiken, maar die hun fatsoenlijke wiet door anderen in een coffeeshop laten kopen. De bezoekers van een Amsterdamse coffeeshop die ook in Amsterdam wonen bezoeken vaker de coffeeshop. Bijna een derde (30%) komt er vrijwel dagelijks en ruim twee vijfde (43%) twee tot drie keer per week. 

Dat betekent dat iedere cannabisgebruiker die niet in z’n eigen behoefte kan voorzien gemiddeld 13 keer per maand een bezoek brengt aan een buurt coffeeshop. Houden we dus alleen rekening met de meerderjarige gebruikers, dan komt dat neer op een kleine 1.5 miljoen bezoeken per maand aan Amsterdamse coffeeshops.

Buitenlandse toeristen en de toeristische coffeeshop

Uit onderzoek van de gemeente Amsterdam volgt dat de Amsterdamse coffeeshops ook erg geliefd zijn onder internationale bezoekers van het centrum. De meeste buitenlandse bezoekers zijn in de leeftijd van 18 tot ongeveer 35 jaar oud.  Naast dat deze bezoekers Amsterdam bezoeken om te komen te wandelen of fietsen door de stad, zegt 22% naar Amsterdam te komen voor het bezoeken van een fijne coffeeshop. Sterker nog de aanwezigheid van coffeeshops speelt voor 57% van de toeristen een belangrijke rol bij hun keuze om naar Amsterdam te komen. 

Eenmaal aangekomen in Amsterdam blijkt 72% van de jonge bezoekers ook daadwerkelijk een coffeeshop te hebben bezocht. Kortom, Amsterdam trekt jaarlijks zo’n 9,0 miljoen bezoekers, waarvan 3 miljoen van deze bezoekers valt in de leeftijdscategorie die graag naar coffeeshops gaat.  In deze categorie blijkt 72% ook daadwerkelijk een coffeeshop te bezoeken tijdens hun verblijf in Amsterdam. 

Deze drie miljoen relatief jonge buitenlandse toeristen bezoeken gemiddeld vijf à zes coffeeshops in Amsterdam. Per maand komen we met gemiddeld vijf bezoeken per bezoeker op 1,25 miljoen toeristische bezoeken per maand.

Bezoek coffeeshop neemt toe

De 164 Amsterdamse coffeeshops zijn samen verantwoordelijk voor de verkoop aan zo’n 2,75 miljoen klanten per maand. De verwachting is dat de vraag naar kwalitatief goede wiet in de aankomende jaren zal toenemen. Dat komt omdat zowel het aantal inwoners zal stijgen als het aantal buitenlandse bezoekers. Althans, of de Amsterdamse coffeeshops ook buitenlandse toeristen kan blijven voorzien van een verscheidenheid van wiet hangt af van het Amsterdamse coffeeshopbeleid.

In onze coffeeshop blijven wij natuurlijk met liefde zowel onze lokale bezoekers als internationale gasten voorzien van uitstekende wiet. In onze coffeeshop Amsterdam kun je terecht voor een geweldige selectie van cannabis. Bekijk onze actuele openingstijden hier.  Wij zien jou daarom graag binnenkort in de beste coffeeshop van Amsterdam.