Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Coffeeshop The Border is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring kan, indien nodig, worden aangepast

1 Wie wij zijn: Coffeeshop The Border­­­­

Coffeeshop The Border BV gevestigd aan de Amstelveenseweg 1160 in Amstelveen. Nummer Kamer van Koophandel: 33236532.

Contactgegevens:
www.theborder.nl
Amstelveenseweg 1160
1081 JW Amsterdam

+31 (0)20 642 0681
info@www.theborder.nl

2 Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens:

 • Nieuwsbrief: Coffeeshop The Border verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Coffeeshop The Border stuurt via e-mail nieuwsbrieven gericht op kennisdeling. Je naam en e-mailadres worden verzameld via een inschrijfformulier. Daarnaast kun je mondeling of via een aanmeldformulier op de toonbank worden gevraagd om je aan te melden op de nieuwsbrief. Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mogen wij niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Wij moeten daarvoor een zogeheten wettelijke grondslag hebben. De AVG kent zes grondslagen. Het versturen van een nieuwsbrief is gebaseerd op de grondslag ‘toestemming’.
 • Mail: Als jij contact opneemt met The Border via de mail, zullen jouw gegevens (je e-mailadres en je naam) worden verzameld. Het doel is met jou te kunnen communiceren of vragen te beantwoorden. De verwerking van de benodigde gegevens voor het communiceren per e-mail gebeurt op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.
 • Google Analytics: De website van The Border verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. We hebben jouw IP-adres dus geanonimiseerd. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’.

Wij hebben op onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@www.theborder.nl. Wij zullen de gegevens dan direct verwijderen.

3 Ontvangers gegevens

De gegevens die The Border ontvangt en verwerkt worden automatisch beheerd. Wij gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MailChimp: Wij verzenden onze nieuwsbrieven via MailChimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen MailChimp. In elke nieuwsbrief staat een duidelijke afmeldknop. Ook kun je op elk moment je gegevens zelf wijzigen.
 • Google. De e-mails van The Border worden gehost bij Google (g-mail). Als jij contact opneemt via de e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.
 • Google Analytics: Wij maken gebruik van Google Analytics. Het gebruik hiervan leggen we uit bij het kopje Cookies.
 • Skyberate: De website en back-ups van de website van The Border worden gehost bij Skyberate. Gegevens die jij achterlaat op de website van The Border door middel van de hieronder genoemde cookies worden op de servers van Skyberate opgeslagen.

We gebruiken deze programma’s om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren en om onze klanten te informeren. Google Analytics verzamelt anoniem gegevens.

Met MailChimp versturen wij nieuwsbrieven, uitsluitend aan ontvangers die zich hiervoor aangemeld hebben.

4 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens (opslagperiode)

We bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is.

 • Nieuwsbrief: Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in MailChimp. Deze opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jouw mailadres voor de nieuwsbrief bewaren we tot je zelf actie onderneemt voor uitschrijven.
 • Contact via e-mail: Op het moment dat je contact opneemt met The Border via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt opgeslagen op de mailserver. Het gaat dan bijvoorbeeld om je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Die mails worden bewaard.
 • Google Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Jouw IP-adres is dus geanonimiseerd. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5 Beveiliging

Jouw gegevens worden alleen beheerd in eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door The Border of de eerder genoemde derde partijen partijen, zijn beveiligd met een wachtwoord. The Border verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook bewaren wij jouw gegevens voor de nieuwsbrief

6 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

The Border gebruikt functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast gebruikt The Border analytische cookies om het websitebezoek te analyseren. Hierbij is Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier ingesteld en worden er alleen geanonimiseerde gegevens verwerkt.

SSL certificaat: Dit betekent dat jouw verbinding met de website van The Border privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

7 Jouw rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht om je gegevens te laten veranderen door The Border.
 • Recht op overdracht: Mocht jij gegevens nodig hebben die bij The Border zijn opgeslagen, dan heb jij het recht op overdracht. Hierbij dienen wij al jouw gegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Recht op wissen van gegevens: Als je niet langer wil dat jouw gegevens bij The Borderzijn vastgelegd, heb je het recht op die te laten wissen.
 • Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat The Border niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil jij niet dat The Border jouw gegevens gebruikt. Dan heb je het recht om daar bezwaar tegen te maken. Je kunt dan de toestemming voor de gegevensverwerking intrekken

 

Wil je gebruik maken van je rechten, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@www.theborder.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Dat kan bijvoorbeeld via de app KopieID van de overheid.

We zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Het kan zijn dat The Border niet aan een verzoek kan of mag voldoen, vanwege een gerechtvaardigd belang of een wettelijke plicht. In dat geval laat The Border dat weten in zijn reactie op jouw verzoek.

8 Plichten

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met The Border met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen dan zal daar, indien nodig, eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld bij het aanbieden van een dienst. Jouw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@www.theborder.nl

The Border behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer The Border dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van The Border te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Team The Border.

Amsterdam, 28 mei 2018