In Nederland kan men gebruik maken van cannabis. In Duitsland is dit echter nog niet het geval. De Duitse coalitie wil Nederland achterna en heeft vorig jaar besloten dat cannabis moet worden gelegaliseerd. Hoewel de coalitie, bestaande uit de partijen SPD, Groenen en FDP, dit hebben vastgesteld, wordt er nu roet in het eten gegooid door de oppositie.

De oppositie geeft aan dat EU en Schengen verdragen, die destijds ook door Duitsland zijn ondertekend, de hedendaagse legalisering van cannabis zouden blokkeren. Toch wordt er binnen het Duitse parlement nog gesproken over het legaliseren van cannabis in 2023. 

Nieuw onderzoek over de cannabis regelgeving

De ophef is ontstaan bij een politicus van de oppositie, Stephan Pilsinger. Hij is van mening dat de legalisering van cannabis illegaal is. Ook gedoogbeleid vindt hij onacceptabel. Zijn redenering is het beschermen van Duitse jongeren en het tegengaan van handel op de zwarte markt.

Daarom heeft hij onderzoek aangevraagd binnen de wetenschappelijke afdeling van het Duitse parlement. Dit onderzoek zou moeten uitwijzen of de twee verdragen het nieuwe cannabisbeleid in de weg zouden staan.

Nu het onderzoek is afgerond, hebben de deskundigen aangegeven dat cannabis mogelijk in strijd is met de twee verdragen van de EU en van de Schengen. Wat nu?

Wat staat er in de EU regelgeving?

Het EU verdrag dat het onderwerp is van deze onenigheid is het verdrag dat in 2004 is ondertekend door alle lidstaten. Hierin wordt aangegeven dat het vervaardigen, aanbieden en verkopen van drugs strafbaar gesteld moet worden. Schendingen van dit verdrag zouden lidstaten moeten bestraffen.

Het is duidelijk dat cannabis onder dit verdrag valt. Het verwijst namelijk naar een officiële lijst met illegale stimuleringsmiddelen die in 1971 is opgesteld waar cannabis expliciet in wordt genoemd.

Schengen en EU regeling kan cannabis legalisering tegenhouden.

Wat staat er in de Schengen regelgeving?

Maar niet alleen de EU regeling wordt volgens Pilsinger geschonden, ook het Schengen verdrag wordt overtreden. Het Schengen protocol geeft, net als het EU verdrag, aan dat de export en verkoop van drugs binnen de lidstaten niet is toegestaan.

Houdt iemand zich niet aan deze regelgeving, dan dient de lidstaat deze persoon te vervolgen.

Hoe kan het dat men wel in Nederland mag blowen?

Het is niet gek als je nu denkt: ’He! Maar hoe kan het nu dat we in Nederland wel cannabis kunnen gebruiken?’. Wij zijn immers ook lidstaten van zowel de EU als de Schengen.

Wat mensen vaak niet weten is dat cannabis in Nederland helemaal niet is gelegaliseerd. De productie, verkoop, en consumptie van deze softdrug is wettelijk gezien nog steeds strafbaar. In Nederland hanteert men echter een gedoogbeleid. Dat betekent dat onder strenge voorwaarden cannabis mag worden verkocht en gebruikt. Worden de strenge regels, zoals het hebben van maximaal 5 gram wiet, overtreden. Dan kun je wettelijk vervolgd worden.

In de praktijk wordt in Nederland niet zo moeilijk gedaan over cannabis, en zou je dus bijna denken dat de softdrug legaal is.

Legalisering cannabis: Is er een oplossing voor Duitsland?

‘Hoe nu verder?’ Zou je denken. Het onderzoek lijkt uit te wijzen dat de legalisatie van cannabis binnen de EU en Schengen niet mogelijk is. Daarom legt Duitsland de focus nu op een gedoogbeleid zoals in Nederland van kracht is. 

Het voorstel van ons buurland is het toestaan van de gereguleerde verkoop van cannabis aan volwassenen in apotheken met vergunning. Aan het eind van 2022 zal de definitieve wet bekend worden gemaakt.