In Marokko is het INRA (Nationaal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek) begonnen met een initiatief om de traditionele cannabiszaden van het land te beschermen tegen de verdringing door geïmporteerde zaden. Dit project heeft als voornaamste doel het behoud en de registratie van een specifieke cannabis soort uit Marokko. Na registratie kan de Marokkaanse wiet commercieel worden verkocht, wat goed zou zijn voor de Marokkaanse economie.

Het Marokkaanse instituut vindt het behoud van de traditionele cannabiszaden belangrijk. Ze hebben immers een rijke geschiedenis en culturele betekenis in Marokko. Door de toenemende import van buitenlandse zaden, bijvoorbeeld uit Nederland, dreigt de diversiteit van de lokale soorten verloren te gaan. Om dit te voorkomen, zullen zij de Marokkaanse zaden onderzoeken, verfijnen en hun karakteristieken vastleggen.

Het plan is om door verschillende technieken een unieke cannabisvariëteit te creëren die de traditionele waarde behoudt en voldoet aan de commerciële behoeften van de markt. Dit initiatief heeft tot doel de lokale boeren te ondersteunen, de economie te stimuleren en het behoud van de traditionele cannabiszaden van Marokko te waarborgen voor toekomstige generaties.

Bescherming van Marokkaanse wiet: Hoe gaan ze te werk?

De legalisatie van cannabis voor medische en industriële doeleinden in Marokko heeft een aanzienlijke verandering teweeggebracht in de teelt van deze plant. Voorheen was de cannabisproductie illegaal, maar nu heeft de overgang naar een gereguleerde sector nieuwe uitdagingen met zich meegebracht. Een van deze uitdagingen is het behoud van de biodiversiteit en de kwaliteit van de lokale cannabiszaden.

Onderzoek nodig

De traditionele Marokkaanse cannabiszaden worden al eeuwenlang verbouwd in de noordelijke regio’s van het land. De boeren maken zich zorgen om de import van buitenlandse zaden die beter aangepast zijn aan de eisen van de Europese markten.

Om deze dreiging tegen te gaan, heeft het INRA een ambitieus onderzoeksprogramma gelanceerd. Het doel van dit programma is het verzamelen, behouden en karakteriseren van de Marokkaanse cannabiszaden. 

Het behoud van de lokale cannabiszaden is van essentieel belang om de genetische diversiteit te beschermen en ervoor te zorgen dat de unieke eigenschappen en kwaliteit van de Marokkaanse cannabis behouden blijven. Door middel van dit onderzoeksprogramma hopen de betrokken instanties ervoor te zorgen dat de traditionele zaden niet verloren gaan en dat de lokale cannabisindustrie kan meedoen in de gereguleerde sector.

Marokkaanse wiet

Hoe gaan ze te werk?

Marokkaanse wiet verzamelen

Het belangrijkste doel van het onderzoek is om verschillende soorten inheemse cannabis te verzamelen en te categoriseren, en te kijken naar hun uiterlijke kenmerken, opbrengsten en chemische samenstelling. Om deze soorten in handen te krijgen, hebben de onderzoekers samengewerkt met traditionele kwekers. Het is belangrijk dat de monsters die de onderzoekers verzamelen niet afkomstig zijn van boeren die geïmporteerde hybride planten kweken. Het moet dus pure Marokkaanse wiet zijn.

Experimenten met Marokkaanse cannabis

Naast het verzamelen van zaden, bewaren ze sommige exemplaren in een genenbank, terwijl ze anderen gebruiken voor experimenten. De onderzoekers analyseren de zaden grondig op hun uiterlijke kenmerken en hoe ze groeien en op genetisch niveau. Zo achterhalen ze hun diversiteit en onderlinge verwantschap.

Bij deze experimenten kijkt men naar de uiterlijke kenmerken van de planten, zoals de vorm en grootte van de bladeren, de grootte van de plant en hoe de planten eruit zien. Ook kijkt men naar de hoeveelheid zaden de planten opbrengen, hoe snel ze groeien en of ze geschikt zijn voor verschillende manieren van kweken. Zo hopen ze de beste Marokkaanse wiet te ontwikkelen.

Wat wil Marokko bereiken?

Het hoofddoel van het project is om een speciale soort cannabis uit Marokko te ontwikkelen die officieel erkend wordt en op de markt gebracht kan worden. Dit is belangrijk om de soort te kunnen verkopen en te beschermen tegen ongeoorloofd kopiëren.

Cannabis bij The Border

Kom langs bij The Border om verschillende soorten cannabis uit te proberen. We zijn gelegen aan de rand van het Amsterdamse Bos. Wie weet gebruik ook jij binnenkort echte inheemse Marokkaanse cannabis!