Had jij al een vermoeden? Het is bekend dat cannabisgebruikers vaak een meer ontspannen houding vertonen. Helaas wordt bij cannabisgebruikers ook vaak gedacht aan slome, onproductieve figuren. Hoewel het ‘bankhang-effect’ wel degelijk aanwezig kan zijn bij het gebruik van bepaalde soorten cannabis, is er nu meer informatie komen bovendrijven dat dit stereotype tegenspreekt.

Uit een recent onderzoek van de Universiteit van New Mexico in de Verenigde Staten is gebleken dan cannabisgebruikers socialer zijn, meer empathie tonen en betere morele besluiten nemen in vergelijking tot mensen die niet gebruiken.

Is dit echt waar, en hoe komt dit? Wij hebben het voor je uitgezocht.

De studie

Vorige maand zijn de gloednieuwe bevindingen uit een Amerikaanse studie gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. De resultaten hebben voor veel commotie gezorgd omdat deze toch wat verbazingwekkend zijn voor het overgrote deel van de bevolking.

De studie, die is uitgevoerd onder 146 volwassenen van 18 tot 25 jaar, is voortgekomen uit de gedachte dat cannabisgebruikers in mindere mate door geld gemotiveerd zijn en daardoor betere morele en sociale besluiten zouden nemen.

Het onderzoek toont aan dat mensen met THC in het bloed empathischer, vriendelijker en socialer gedrag vertonen dan niet-gebruikers. Onder sociaal gedrag worden handelingen als helpen, delen, samenwerken en doneren verstaan. 

Significante verschillen

De studie is uitgevoerd op basis van vragen en vragenlijsten wat betreft het gedrag en de gevoelens van individuen naar de medemens toe.

De groep mensen met THC in hun bloed van recent cannabisgebruik liet meer empathie zien en gedroeg zich eerlijker en socialer in relatie tot de groep zonder THC. Enkel op groepsloyaliteit scoorden cannabisgebruikers lager dan de controle groep.

Aangezien de verschillen bij meerdere metingen significant zijn, zou dit op een oorzakelijk verband kunnen wijzen tussen cannabis en sociaal gedrag. Dit onderzoek kan dit causale verband echter niet bevestigen. Hiervoor is verder onderzoek nodig.

Hoe ontstaat sociaal gedrag?

Nu duidelijk is dat sociaal gedrag bij cannabisgebruikers meer voorkomt dan bij mensen die geen cannabis gebruiken, gaan we dieper in op de werking hiervan. We bekijken hoe sociaal gedrag op een natuurlijke wijze ontstaat, en hoe cannabis sociaal gedrag kan stimuleren.

Natuurlijke stimulatie sociaal gedrag

Oxytocine is de lichaamseigen stof die op verschillende momenten, afhankelijk van de mate waarin iemand het naar z’n zin heeft, meer of minder voorkomt. De afgifte van deze stof wordt door de hersenen gereguleerd en wordt continu in balans gehouden. Oxytocine zorgt voor de afgifte anandamide. Dit stofje kan de CB1 receptor in de hersenen activeren. Hierdoor wordt op natuurlijke wijze socialer gedrag gestimuleerd wanneer iemand gelukkig is.

Hoe komt het dat cannabis socialer gedrag boost?

Bij het gebruik van cannabis wordt dezelfde CB1 receptor gestimuleerd, maar dan op een onnatuurlijke wijze.

Cannabis bevat THC. Net als anandamide, kan THC zich aan dezelfde CB1 receptoren binden en deze activeren. Wanneer anandamide bindt is de reactie gereguleerd omdat deze stofjes in het lichaam continu in evenwicht worden gehouden. Omdat THC van buitenaf wordt toegediend, wordt de hoeveelheid niet gereguleerd. Er worden grote hoeveelheden receptoren geactiveerd waardoor je socialer gedrag gaat vertonen. 

Wat gebeurt er nu met deze informatie?

De gevonden resultaten vormen een aanleiding voor verder onderzoek. Er is immers nog veel onbekend over de relatie tussen cannabis en sociaal gedrag. Zo is er bijvoorbeeld verder onderzoek nodig om een causaal verband vast te stellen tussen het gebruiken van cannabis en empathischer, socialer gedrag.

Daarnaast zal langzaam het stereotype rondom cannabisgebruikers worden aangepast. Men zal gebruikers steeds minder als een onproductieve groep van de samenleving zien, maar juist als enorm sociale, gezellige en eerlijke mensen.

Medicinaal gebruik

Cannabis zal in het vervolg (na verder onderzoek) wellicht vaker gebruikt worden als een pijnstillend middel. In tegenstelling tot andere medicaties word je van cannabisgebruik socialer in plaats van suf en teruggetrokken. Hier kunnen veel mensen met chronische ziekten baat bij hebben.

Wil je meer informatie?

Wil jij meer weten over dit onderzoek en de resultaten ervan? Bekijk dan het onderzoek hier of klets verder in onze coffeeshop The Border in Amsterdam.