Niet meer blowen in Amsterdam? Onlangs is er een verbod op het roken van joints ingevoerd in het hele Wallengebied, inclusief de Dam, het Damrak en de Nieuwmarkt. Zowel bewoners als bezoekers van het gebied dienen zich aan dit verbod te houden. Als iemand er toch voor kiest om een joint op te steken, kan er een boete van 100 euro worden opgelegd. De gemeente heeft verklaard dat de boete alleen wordt opgelegd als er geen gehoor wordt gegeven aan een eerste waarschuwing.

De introductie van dit beleid heeft verschillende reacties opgeroepen bij de inwoners van de stad. Bewoners van het centrum van Amsterdam hebben hun standpunt kenbaar gemaakt met betrekking tot het nieuwe beleid.

Blowen Amsterdam

Blowverbod zal niet helpen

Er heerst onenigheid onder veel inwoners van Amsterdam over het verbod op het gebruik van softdrugs in het stadscentrum. Volgens hen staat dit verbod in strijd met de lang bestaande vrijheid waar Amsterdam om bekend staat. Anderen die tegen het blowverbod zijn, hebben vooral twijfels over de handhaving ervan. Ze ervaren weinig overlast door mensen die softdrugs gebruiken en vinden dat de gemeente zich beter kan richten op het handhaven van bestaande verboden, zoals wildplassen, drugshandel, openbare dronkenschap, geluidsoverlast en afval. In plaats van nieuwe regels in te voeren, zouden de huidige regels beter gehandhaafd moeten worden.

Een bewoner van de binnenstad merkt op dat hij geen overlast ervaart van blowers, maar wel hinder ondervindt van de drukte veroorzaakt door toerisme. Deze drukte bestaat vaak uit grote luidruchtige groepen, wat irritatie bij de bewoners opwekt. Hij is echter van mening dat een blowverbod op straat hier geen verandering in zal brengen. Hij ziet zelden toeristen op straat blowen in Amsterdam, omdat ze dit voornamelijk in coffeeshops en op terrassen doen. Bovendien zijn mensen die blowen volgens hem rustig en veroorzaken weinig geluidsoverlast. 

Een andere bewoner pleit voor maatregelen die in het belang van de bewoners zijn, in plaats van een anti-toeristisch beleid waarbij de bewoners soms de dupe worden. Hij benadrukt dat het blowverbod een tijdelijke regel moet zijn en dat het heroverwogen moet worden als het geen positieve resultaten oplevert, zodat de vrijheid van de bewoners behouden blijft.

Andere bewoners voorspellen dat blowers nu het verbod is ingevoerd simpelweg een straat verder zullen gaan staan. Dit kan leiden tot een overvloed aan blowers in de grachtengordel.

Voorstanders van het blowverbod

Er zijn ook voorstanders van het rookverbod die geloven dat het besluit om het gebruik van drugs in de binnenstad te verbieden een positieve stap is. Ze zijn van mening dat dit verbod zal bijdragen aan het tegengaan van drugstoerisme en het verbeteren van de leefomgeving van de bewoners. Ze denken dat het verbod de stad weer haar aantrekkingskracht zal geven.

Een inwoner van het stadscentrum is zeer positief over het nieuwe beleid. Hij is telkens weer verbaasd over het grote aantal mensen dat op verschillende tijdstippen openlijk cannabis gebruikt in openbare ruimtes. 

Een moeder, die ook in het stadscentrum woont, is het hiermee eens. Ze is van mening dat het verbod daadwerkelijk een verschil zal maken. Ze merkt op dat er de afgelopen jaren aanzienlijke veranderingen hebben plaatsgevonden in het stadscentrum. Volgens haar hangt overal op straat de geur van marihuana. Kinderen worden hier regelmatig mee geconfronteerd en vinden het erg onplezierig.

blowverbod amsterdam

Geen consensus onder Amsterdammers

Hoewel er verschillende meningen bestaan over het verbod op het roken van cannabis in het centrum van Amsterdam, lijkt de meerderheid het niet eens te zijn met het verbod. Zij voorspellen dat dit beleid geen effect zal hebben op het verminderen van overlast waar de gemeente naar streeft. Anderen zijn echter van mening dat het verbod een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid en het imago van de stad.

Het is duidelijk dat het verbod op het roken van cannabis in de binnenstad van Amsterdam een discussie heeft veroorzaakt over persoonlijke vrijheid, de leefbaarheid van de stad en het imago van Amsterdam. Het is een complexe kwestie waarbij verschillende belangen tegenover elkaar staan. Hoe het verbod uiteindelijk zal uitwerken en of de gemeente het verbod kan handhaven, zullen we moeten afwachten.

Wel buiten blowen in Amsterdam?

Gelukkig geldt het rookverbod alleen in het stadscentrum. Als je graag buiten wilt roken, kun je een bezoek brengen aan The Border. Deze locatie, gelegen aan het Amsterdamse Bos, is perfect om hoogwaardige wiet te kopen en te genieten van je joint in de frisse buitenlucht. Kom langs bij The Border en ervaar het zelf!