Wie dacht dat Nederland het eerste land binnen de EU zou zijn dat het recreatieve gebruik van cannabis zou legaliseren, heeft het volledig mis. Nederland is inderdaad lange tijd voorloper geweest op het gebied van het decriminaliseren van wiet. Met de invoering van het gedoogbeleid kun je hier sinds 1976 een jointje roken. Je hoeft dan niet bang te zijn dan dit strafrechtelijke gevolgen heeft. Inmiddels zijn andere EU-landen Nederland echter voorbij gegaan in de uitvoering van dit streven. Malta legaliseert wiet. Het land stemde in december namelijk als eerste EU-land voor volledige legalisatie van Cannabis. En Malta is niet het enige Europese land dat ons voorbijstreeft. Ook Luxemburg, Duitsland en Italië zijn bezig met de legalisering van cannabis.

Malta legaliseert wiet: wat verandert er

In Malta is het gebruiken, telen en kopen van beperkte hoeveelheden wiet voor recreatief gebruik in de privésfeer gelegaliseerd. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag je maximaal 7 gram cannabis in je bezit hebben en volwassenen mogen thuis maximaal vier wietplanten telen.

Wiet wordt dan in kleine hoeveelheden verkocht bij speciale aangewezen verenigingen. Deze verenigingen mogen geen winst maken met de verkoop van cannabis. Daarnaast mogen deze verenigingen ook geen reclame maken voor de  verkoop van de producten. Ben je eerder veroordeeld voor een strafbaar feit dat samenhangt met de teelt, vervoer of verkoop van wiet, dan mag je je niet aansluiten bij deze verenigingen.

Ook het roken van wiet in het openbaar blijft verboden in Malta net als het opsteken van een joint in het bijzijn van minderjarigen. Wordt je hierop toch betrapt, dan krijg je een boete van maar liefst € 500.

Malta legaliseert wiet om deze redenen

Als antwoord op de vraag waarom Malta over is gegaan tot het legaliseren van cannabis, benadrukte Owen Bonnici, de verantwoordelijke minister, dat zijn regering het gebruik van recreatieve drugs niet wilde aanmoedigen, maar dat het meent dat de harde aanpak van cannabisgebruikers ‘onevenredig en onrechtvaardig’ was en dat deze aanpak ‘veel leed veroorzaakte’. Daarbij  wees hij erop dat cannabisgebruikers waren veroordeeld tot de zwarte markt en dat dit veel gevaren en overlast met zich meebracht. 

Ondanks de ‘war on drugs’ zijn verschillende landen dus toch voornemens om net als Malta, naast het medicinaal gebruik, ook het recreatief gebruik van wiet te legaliseren. Hier lijken een aantal redenen aan ten grondslag te liggen. Deze worden door Owen Bonnici kort genoemd. 

Dat een aantal Europese landen nu bezig zijn met het legaliseren van cannabis, heeft onder andere te maken met een besluit van de Verenigde Naties om cannabis van de lijst met meest gevaarlijke drugs te schrappen. Cannabis blijkt veel minder verslavend en giftig te zijn dan bijvoorbeeld tabak of alcohol en tabak. Daarnaast lijkt ook de sociale schade  minder groot dan aanvankelijk werd gevreesd. Er is namelijk geen direct verband te zien tussen nationaal beleid en het daadwerkelijk aantal gebruikers. Landen zoals Frankrijk en Zweden kennen bijvoorbeeld een strenger beleid dan Nederland, maar respectievelijk meer cannabisgebruikers.

Daarnaast kun je door het legaliseren van cannabis de illegale handel – en daarmee dus criminaliteit – verminderen. Gebruikers zijn dan niet langer aangewezen op de zwarte markt en coffeeshopeigenaren hoeven de producten niet meer via de achterdeur aangeleverd te krijgen. Uiteindelijk zal dit ook de kwaliteit van de producten ten goede komen.

Wanneer gaat Nederland legaliseren?

Wiet is in Nederland officieel nog steeds illegaal. Maar onder strikte voorwaarden is de verkoop en het gebruik ervan toch toegestaan. Dit noemen we het gedoogbeleid. Iedereen ouder dan 18 jaar mag 5 gram wiet bij zich hebben. Je wordt hiervoor dan niet vervolgd. Wil je zelf graag wietplantjes telen? Dit kan! Je mag zelf maximaal 5 plantjes telen. 

Daarnaast gelden er voor coffeeshops regels over hoe groot de voorraad wiet mag zijn en onder welke voorwaarden mag worden verkocht. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat de coffeeshop niet voor overlast zorgen.

Maar hoe ziet de toekomst voor Nederland er uit? Is Nederland er eindelijk klaar voor om van gedogen naar legaliseren te gaan? Uit de plannen van het nieuwe kabinet van Rutte volgt dat de focus voorlopig ligt op de experimenten die vorig jaar zijn begonnen. Zo gaan tien telers legaal wiet leveren aan coffeeshops. Hiermee hoopt het kabinet antwoorden te krijgen op de vraag wat de voor- en nadelen zijn van legale teelt. Maar ook op de vragen hoeveel er geproduceerd moet worden, wat de kwaliteit van de cannabis moet zijn, hoe lang het kan worden bewaard, hoe de eindproducten het beste kunnen worden vervoerd, en wat de uiteindelijke prijs zal moeten zijn. 

Voorlopig geen staatswiet in onze coffeeshop in Amsterdam

Nu het kabinet de uitkomsten van de experimenten zal afwachten is de verwachting dat legalisering van cannabis dus zeker niet de komende vier jaar zal gaan plaatsvinden. In onze coffeeshop zullen wij voorlopig geen staatswiet verkopen. Omdat we voorstander zijn van verdere regulering van cannabis en normalisering van ons bedrijf, zien we dan ook uit naar de uitkomsten van de experimenten. Uiteraard kun je in onze coffeeshop Amsterdam wel terecht voor de andere kwaliteitsproducten die je van ons gewend bent. We zijn momenteel geopend van 08.00 tot 00.00 uur (maar let op: dit kan weer veranderen). Wij zien jou daarom graag binnenkort in de beste coffeeshop van Amsterdam.