Er gebeurde wereldwijd weer een heleboel in cannabisland. Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat blowers betrouwbare ooggetuigen zijn! Huisartsen wordt aangeraden geen medicinale wiet meer voor te schrijven. En zou Jezus eigenlijk wietolie hebben gebruikt?

Van onze journalistieke redactie

Blowers zijn betrouwbare ooggetuigen

blowers ooggetuigen coffeeshopDat blijkt uit de uitkomst van een bijzonder wetenschappelijk onderzoek.

Rechtenpsycholoog Annelies Vredeveld (Vrije Universiteit) liet tijdens haar experiment in vier coffeeshops 120 bezoekers beelden van een geweldsmisdrijf zien. De ene helft van de groep had gemiddeld twee jointjes gerookt, de andere helft (nog) niets. Daarna kregen beide groepen foto’s te zien van de mogelijke daders.

Experiment in coffeeshop

De onderzoekster verwachtte dat degenen die stoned waren minder betrouwbare getuigen zouden zijn. Weliswaar verminderde een joint de hoeveelheid herinneringen, maar datgene wát de blowers zich herinnerden was net zo accuraat als wat de nuchtere getuigen vertelden.

Getuigenverklaring blowers

In het uitgaanscircuit komen relatief veel geweldsmisdrijven voor. Het gebeurt regelmatig dat de politie getuigenverklaringen moet optekenen van mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of van cannabis. Uit eerder onderzoek bleek al dat mensen die gedronken hebben zich ook minder herinnert dan een nuchtere ooggetuige, maar de herinneringen net zo betrouwbaar zijn.

Huisartsen moeten stoppen met voorschrijven wiet

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) roert zich in de discussie over het medicinale gebruik van cannabis en heeft een nieuwe stelling ingenomen: niet meer voorschrijven.

Voorschrijven mag alleen worden overwogen bij patiënten bij wie genezing niet meer mogelijk is en bij wie de gangbare behandeling tegen pijn- of andere klachten niet meer helpt, zo stelt het NHG.

Bijwerkingen cannabis

Het Genootschap is tot dit nieuwe advies gekomen omdat wetenschappelijk niet is vast te stellen of medicinale wiet werkt tegen pijnvermindering of een verbeterde levenskwaliteit. Het NHG ziet wel dat de medicinale cannabis bijwerkingen kan hebben, zoals hoofdpijn. Daarbij voelt niet iedereen zich na gebruik high; paniek- en angstgevoelens komen ook voor. In het ernstigste geval kan cannabisgebruik leiden tot een hartklachten, aldus het Genootschap.

Cannabisolie

De afgelopen jaren is het gebruik van medicinale cannabis toegenomen, voornamelijk in de vorm van olie. Vorig jaar vervijfvoudigde het aantal voorschriften ten opzichte van 2017 en liep op tot ongeveer 50.000 voorschriften. Medicinale cannabis is in Nederland niet als geneesmiddel geregistreerd.

Kort Cannabisnieuws

Europese Wietplant van het jaar

cannabis plant wietDe cannabisnieuwswebsite Soft Secrets heeft een wedstrijd uitgeschreven voor de verkiezing van de Europese wietplant van het jaar. Er kan gekozen worden uit zes categorieën: Indica, Sativa, Hybrids, Auto flowering, CBD Strains of New Strains. Begin juli wordt de uitslag op de website gepubliceerd.

Cannabis Bevrijdingsdag

De Cannabis Bevrijdingsdag stopt ermee. Zondag 17 juni vond het festival voor de tiende en laatste keer plaats in het Amsterdamse Flevopark. De organisatie vindt dat zij heeft bereikt wat ze wil: er zijn plannen voor de legalisering van wiet. Die discussie moet niet in het Flevopark, maar in Den Haag worden gevoerd.

Jezus aan de cannabisolie?

jezus cannabisolieAls uitsmijter een grappig bericht dat de ronde doet op internet: heeft Jezus cannabisolie gebruikt om wonderen te verrichten? Carl Ruck, professor in de klassieke mythologie aan de Universiteit van Boston (VS), denkt van wel.

In The Guardian vertelde hij dat de oude Hebreeën alleen de priesterlijke klasse (en latere koningen) zalfden. Jezus brak met deze traditie door het gewone volk te zalven waarbij hij soms wonderen verrichtte: zieke mensen genazen na zijn zalvingen met olie. Volgens de hoogleraar komt het onvermijdelijk door de geneeskrachtige werking van cannabis(olie).